zondag 10 mei 2015

Vergeten detail

Op 10 mei 1940 vond de Duitse invasie van de Lage Landen plaats. Dat weet hier iedereen. Een veelal vergeten detail van de geschiedenis is echter dat óók op 10 mei 1940 IJsland binnen werd gevallen. Door….de Britten. Een jaar later werden die afgelost door Amerikaanse troepen. En dat is eigenlijk vooral merkwaardig omdat de Verenigde Staten op dat ogenblik nog niet tot de oorlogvoerenden behoorden (Pearl Harbor werd immers pas op 7 december 1941 aangevallen)!