zaterdag 25 juli 2015

Ankerhoop

In het Naamse Gembloux bevindt zich de Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT), een onderdeel van de Universiteit Luik. In een Benedictijnerabdij uit de 10de eeuw. De kroniekschrijver Sigebert van Gembloers (1035-1112) werkte daar al. Het is een hoopvolle plaats. Vanouds is het anker het symbool van de hoop. Welnu: er wordt in de tuin van de abdij nogal wat gehoopt....