woensdag 22 juli 2015

Lopend proces

Bezocht in Moerzeke de Pius X-kapel. Daar ligt het stoffelijk overschot van Priester Poppe begraven. Een prachtige, beetje Le Corbusiererige, kapel. Edward Poppe (1890-1924) was een Vlaamse priester die voor de armen en de jeugd opkwam. Hij stichtte de jongerenbeweging Eucharistische Kruistochten. Mijn vader beatae memoriae vereerde hem, en had tot aan zijn dood een portret van Wardje Poppe in zijn portefeuille. In 1999, dat mocht pa niet meer meemaken, werd Priester Poppe zalig verklaard door Paus Johannes-Paulus II. Het proces van Heiligverklaring loopt momenteel.