donderdag 9 juli 2015

Over de Meir

“We zijn lekker wezen winkelen op de Meir,” hoorde ik een meisje van boven de Moerdijk zeggen. Ze sprak Meir (een oud woord voor meer, het staat gewoon in de Van Dale hoor) uit als meier (het bargoens voor een briefje van ƒ 100). Ik ontmoette ooit zelfs iemand, een Utrechter, die meende dat de straat vernoemd was naar de Israëlische premier Golda Meir en dus uitgesproken diende te worden als mee-ier….