dinsdag 7 juli 2015

Verschoven verhouding

Weer iets geleerd: zie in een oude Aardrijkskundig Hand-atlas ten gebruike van den Hoogeren Graad de volstrekte bevolking der Europeesche Staten in 1920: in dat jaar telde Nederland (6.900.000) minder inwoners dan België (7.600.000)….