woensdag 18 november 2015

Behouden, alstublieft!

Het is te hopen dat het gemeentebestuur van Oostende, dat aan de Kazernelaan zo geestdriftig aan het slopen is, voldoende besef voor cultuurbehoud heeft om deze fraaie ouderwetsche lantaarnpaal te laten staan.