maandag 30 november 2015

Een seizoen te vroeg....

Paardenkastanjes bloeien normaliter in verhouding tot andere bomen vrij vroeg (in maart veelal reeds), en de bladeren vallen dientengevolge ook redelijk bijtijds (vaak al in augustus) uit. Het is ook aan deze bomen merkbaar dat een milieutop werkelijk noodzakelijk is: buurman Danny Braem zag dat ze nú al, het is amper 30 november, voorzichtig aan het botten zijn….