donderdag 5 november 2015

Gier eet zichzelf

In de 5de eeuw voor Christus, zo leert Wie is wie in het Oude Testament? me, was Karkas een van de zeven kamerheren aan wie Ahasveros, koning van Perzië, beval koningin Wasti naar het feest te brengen dat hij hield in het derde jaar van zijn regering [Ester 1:10]. Waarbij ik opsteek dat Karkas in het Perzisch gier betekende (en wellicht nog betekent). Eigenaardig, want gieren eten karkassen. Tot zover dit Gemengd Bericht.