zondag 20 december 2015

Dubbele tandem

Een van de charmantse musea blijft het Huis van Alijn in Gent. Thematentoonstelling is daar momenteel De  Zesdaagse, waarop buiten aan de Kraanlei al de aandacht wordt gevestigd met een kleurrijk peloton waterfietsers. De expositie leerde me onder meer dat er ooit een quadruplette bestond, een dubbele tandem, en toont er een exemplaar van. De voornamen zijn in de mist der tijden vergleden maar de achternamen van de renners die gefotografeerd werden op de quadruplette niet: van links naar rechts Guignard, Georget, Bière en Fossier.
http://www.huisvanalijn.be/collection/expo-de-zesdaagse