zondag 13 december 2015

Fraaie parallellen

In het Gilgamesj-epos waarschuwt de god Ea de brave Oetnapisjtim voor een op handen zijnde zondvloed. Oetnapisjtim moest een schip bouwen voor zijn familie, zijn bezittingen en alle soorten vee en wilde dieren. Toen begon het zeven dagen en nachten te regenen en alle levende wezens buiten het schip (behalve de vissen toch, naar we aan mogen nemen) kwamen om. Het schip strandde ten slotte op de berg Nisir, en Oetnapisjtim liet achtereenvolgens een duif, een zwaluw en een raaf uitvliegen om te controleren of het ergens al droog was. In het Oude Testament laat Noach vanaf zíjn ark ook een raaf, en duiven los. Wat een fraaie parallellen heb je toch in de wereldliteratuur….