zaterdag 5 december 2015

Uit de kast (XLII): Wim Brands

Terwijl ik mij met gesloten ogen voor de poëziekast bevond plukte mijn linkerhand volkomen willekeurig Koningen de gehavende van Wim Brands te voorschijn. Uit die in 1990 bij Kwadraat verschenen bundel het, eveneens lukraak opengebladerde, gedicht Boogbrug (bladzijde 26):

Waarom mag hij niet in
een landschap zonder water?

Zie zijn rug gekromd.
Al eeuwen de angst

dat het tegen de onderbuik komt.
Versteende kater.