zaterdag 4 juni 2016

Muls op het dak

Jozef Muls had geen hoogtevrees. Van 1925 tot 1940 was hij conservator van het Museum voor Schone Kunsten, en hij durfde daar gewoon het dak op. Vond deze fraaie foto in een oude jaargang van De Stad Antwerpen – Een weekblad voor Vlaanderen (de 7de, nummer 8). Dat tijdschrift had destijds de burelen aan het De Coninckplein 19, en een oplage van 61.500. Een los nummer kostte 2 franc.