dinsdag 26 juli 2016

Afstand/Distance

Dat Franstaligen breedsprakiger zijn dan Vlamingen en dientengevolge meer woorden gebruiken was me al bekend, maar dankzij Hans Mellendijk weet ik nu ook dat ze er langer over doen om eenzelfde bestemming te bereiken….
http://smelsslems.blogspot.be/2016/07/elders_25.html