woensdag 13 juli 2016

Geslaagd

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de noordelijke kop van de Italiëlei is een geslaagde nieuwe toegangspoort tot de stad!