maandag 25 juli 2016

Levend oud

Eigenlijk merkwaardig hoe een dode taal als het Latijn wel nog steeds hoog wordt geacht. Jan Bloemendaal, auteur van Latijn. Geschiedenis van een wereldtaal, vraagt zich zelfs af of het wel een dode taal ís vermits er nog steeds nieuwe Latijnse woorden bijkomen om nieuwigheden te beschrijven. Als voorbeeld geeft hij de verhalen rond Nijntje. Die worden vertaald in het Latijn. Nijntje heet in de (laten we het beter daar op houden) oude taal Miffa. Bijvoorbeeld Nijntje aan zee verscheen reeds als miffa ad mare.