vrijdag 22 juli 2016

Prima inter pares

Paus Franciscus heeft de herdenkingsdag van Maria Magdalena, 22 juli, verheven tot liturgische feestdag. Maria Magdalena is als apostola apostolorum niet alleen de dertiende apostel maar de facto zelfs de prima inter pares. Maria Magdalena is immers aanwezig bij alle belangrijke gebeurtenissen rond Jezus. In het Johannesevangelie is zij zelfs de eerste aan wie hij na zijn verrijzenis verschijnt.