donderdag 15 december 2016

Diepe zucht

Ik ben, als het zo even uitkomt, waarlijk een verdraagzaam man. Maar soms vraag ik me toch af of er geen grenzen gesteld moeten worden. Las dat er in het hoger onderwijs in Nederland tijdens een college over vruchtbaarheid niet meer over ‘man’ en ‘vrouw’ gesproken zou mogen worden omdat zulks discriminerend zou zijn voor de moderne transgenders. Er schijnen écht mensen te zijn die het willen hebben over ‘mensen met en zonder baarmoeder’. Zucht. Diépe zucht. Waarom moet ik toch denken aan Der Untergang des Abendlandes van Oswald Spengler?