donderdag 13 april 2017

Baas boven baas

1978, ik kan me dat nog goed herinneren, was het Driepausenjaar. Paus Paulus VI werd opgevolgd door Johannes Paulus I (die in functie was van 26 augustus tot zijn schielijke overlijden op 28 september) waarna Johannes Paulus II (die het langer zou volhouden) aantrad. Je hebt echter baas boven baas, want was 1978 het Driepausenjaar dan was 1276 het Viérpausenjaar met Gregorius X (overleden 10 januari), Innocentius V (paus van 21 januari tot 22 juni – zie hierboven), Hadrianus V (van 11 juli tot 18 augustus) en Johannes XXI (vanaf 8 september, maar slechts tot 20 mei 1277).