zaterdag 1 april 2017

Vastenavend

Op Fleurs du mal is nu ook mijn Vastenavend te lezen. In mijn geboorteplaats Bergen op Zoom heet carnaval zo. Die is achter de rug, maar Fleurs du mal wordt geredigeerd door Jef van Kempen uit Tilburg, en daar wordt het begrip – vermits het immers nog steeds vasten ís – klaarblijkelijk anders geïnterpreteerd….