vrijdag 12 mei 2017

Aangepaste aardrijkskundeboekjes

Toen ik jong was telde Nederland elf provincies. Dat zijn er ondertussen twaalf, vermits Flevoland daar bij is gekomen. De aardrijkskundeboekjes in de Benelux moesten sindsdien nóg een keer worden aangepast omdat er voortaan geen twee Brabanden meer zijn maar drié: Noord-, Vlaams- en Waals-Brabant.