zaterdag 26 augustus 2017

Fraaie omslagen

Wat een mooie omslagen maakte Leo Meurrens in de jaren dertig voor boeken van Averbode en het Davidsfonds….