maandag 2 oktober 2017

Uit de kast (LXIV): Patrick Conrad

Eens in de maand ga ik voor deze rubriek met de ogen dicht voor mijn poëziekast staan om daar een willekeurige bundel uit te nemen. Deze keer Mercantile marine engineering van Patrick Conrad (Uitgeverij De Galge, Brugge-Antwerpen, 1967), waaruit ik bladzijde 119 opende, met daarop Nickelodeon IV:

Knaagt de kou met korte klauwen
een ganse nacht aan hand en kaak
ik zwijg en dan en kerm en klaag
in haar nevelbed, onze vlas-
akker.

(Want het is een paus, een pauw, een parel
die langs de velden vloekt en tiert, niet

ik.)