woensdag 15 november 2017

Berkel in Ballustrada

Bij de post nummer 3/4 van de alweer 31ste jaargang van het Zeeuwse literaire tijdschrift Ballustrada. Voor de afdeling Laaglandse Poëzie, deze keer met rivieren als thema, schreef ik op verzoek van de redactie Berkel:

Kleine vogels met korte halzen zijn hier nog niet
helemaal uit zicht maar toch al tamelijk verdwenen.

Dit is een vreemde lome stroom die eerder beek
en amper te bewegen lijkt. Het is alsof hij voor

bosschages en velden om hem heen een grote wond
was, nu liever gaandeweg als litteken verzwegen.

Het is een trage, schone rivier die braaf haar water
fuutjes dragen laat. Uren duren bij haar echt uren.

Zomaar ernaar turen is de halve waarheid al.