zondag 21 januari 2018

Volkomen vergeten

Vond bij het opkuisen van mijn archief een oud A4-tje met daarop, aan mijn handschrift te zien in grote haast als om de gedachte niet kwijt te raken, gekriebeld Intelligentie is het vermogen om, wanneer het onmogelijk is op basis van de gegeven feiten de logische ’n beslissing te nemen naar de logica-wetten, de juiste gedragslijn te kiezen. Ik heb de volledige zin ingevoerd op Google maar krijg geen match. Zou ik dat destijds zelf verzonnen hebben? Was dat dan alleszins volkomen vergeten.