zaterdag 3 februari 2018

Van rood naar grijs

Ik weet nog goed, ik was een weekje in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, hoe ik ergens begin van de tachtiger jaren op een bankje in St. James’s Park zat en een eekhoorn kwam kijken of er bij mij niets te halen viel. Ik gaf hem wat kruimels van mijn broodje toen hij plots werd aangevallen door een andere eekhoorn, een grijze. Ineens bespeurde ik er daar meer van. Ik had nog nooit grijze gezien. Ondertussen heeft de grey squirrel in Engeland het oorspronkelijke rode eekhoornbestand nagenoeg uitgeroeid. Ooit waren er zo’n 3,5 miljoen van, nu zijn er amper 140.000. Het diertje wordt waar mogelijk beschermd, en de exoot (oorspronkelijk komt de grijze uit de Nieuwe Wereld) zwaar bejaagd.