zaterdag 10 maart 2018

Gezag


Duitsland is net als Nederland een religieus verdeeld land, grofweg het noorden protestant en het zuiden katholiek. Ik vraag me ineens af of de bezetters in de Tweede Wereldoorlog protestantse militairen naar het noorden en katholieke naar het zuiden stuurden. Bij de bijbelvaste noorderlingen moet het de Duitsers alleszins makkelijker zijn gevallen, getuige Romeinen 13: ‘Ieder mens moet zich schikken naar de gezagsdragers die boven hem staan. Want alle gezag komt van God; ook het bestaande gezag is door God ingesteld.’