zondag 25 maart 2018

Oorlogsherinneringen


Merkwaardig hoe scherp maar ook vreemd oorlogsherinneringen kunnen zijn. Ook in mijn geboortestad Bergen op Zoom vielen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog (de stad was al bevrijd) V2’s. Een nabij de Mulo aan de Van Dedemstraat, waar mijn moeder schoolging. Wat Ma daarvan, ze vertelde dat herhaaldelijk, het meest bij was gebleven was het feit dat de luchtdruk die met de explosie van genoemd tuig gepaard ging toen ze juist op de cour in rijen stonden te wachten om de school binnen te gaan, de kap van het hoofd van Soeur SupĂ©rieure af blies en dat het mens volledig kaal bleek te zijn. Daar moest ik aan denken bij een vergelijkbare herinnering van Bob den Uyl. Die zat rond die tijd in Rotterdam naar zijn ontbijt te staren: ‘Net wilde ik mijn hand uitstrekken, toen de boterham zich tot mijn verbijstering langzaam van het bordje verhief, even wiebelend in de lucht bleef hangen, om vervolgens in glijvlucht achter de tafel te verdwijnen. Toen kwam de klap pas. Ik bedoel eigenlijk: een half huizenblok weg, tientallen doden, die V2 had ook op je eigen hoofd neer kunnen komen en al die dingen meer, maar wat je je het scherpst herinnert is de luchtreis van die boterham.”