woensdag 6 juni 2018

Een goed idee


Een school waar niet wordt geschreeuwd. Daarvoor pleit Thomas Rosenboom. Las dat hij zich afvraagt waarom er in Nederland op speelplaatsen zo veel meer lawaai is dan vroeger. “Misschien moeten we kinderen ook weer gewoon eens naar de kerk sturen. Niet voor de godsdienst, maar omdat daar een sfeer heerst waar je eerbied voor moet leren opbrengen. Want dat hebben ze nooit geleerd: een sfeer niet verstoren.”