vrijdag 15 juni 2018

Leuke woorden


Achteling, boomspiegel, dilt, fluweelpootje, jubee, kanopolo, mansfelder, ossaart, poppenrover, svarabhaktivocaal, tabijn, vaarboer, zeevonk.