zondag 10 juni 2018

Nieuwe wereldorde


Hoezeer de president van de Verenigde Staten van Amerika ook wil geloven dat het niet zo is, er is een nieuwe wereldorde aan het ontstaan waarin niet langer als vanzelfsprekend naar zijn land wordt geluisterd. Dat proces is al langer gaande, hetgeen uit kleine dingen blijkt: ik kocht op de rommelmarkt op de Dageraadplaats voor een kameraad die zulke dingen verzamelt (je houdt het exemplaar tegoed, Hans!) een schudbol met daarin het Witte Huis in Washington DC. Eronderop zit een zelfklevertje waarop wordt gemeld dat dit souvenir van het Amerikaanse symbool Made in China is….