maandag 24 december 2018

Lucas


Het Evangelie van Lucas is het enige waarin de geboorte van Jezus wordt vermeld. Tot zover dit Gemengd Bericht.