maandag 4 februari 2019

Uit de kast (LXXXI): Jo Gisekin


Eens in de maand ga ik voor deze rubriek met de ogen dicht voor mijn poëziekast staan om daar een willekeurige bundel uit te nemen. Deze keer is dat Een spiegel op uitkijk – Gedichten bij werk van Roger Raveel van Jo Gisekin (Uitgeverij Poëziecentrum, Gent, 2017), waaruit ik op bladzijde 37 Kapel te Machelen aan de Leie VI opensloeg:

Straks gaan wij het leven vieren
Heer, kijk neer op ons
hoe weerloos staan wij hier
de lange halzen uitgerekt

waar zijn de witte waden
en de molensteen?

De balsem voor het hoofd
ontbreekt. Het bitterzoet ontkleurd
bedorven. Geen kraaien op de balk
over paarse heuvels schuren
vledermuizen.
De hemel barst in tweeën.