donderdag 28 maart 2019

Lelijke zangers


Intelligent zijn kraaien ontegenzeglijk. Waar ik wat meer moeite mee heb is het gegeven dat ze tot de zangvogels worden gerekend. Hun geluid is immers niet bepaald aangenaam voor de oren….: