zaterdag 24 augustus 2019

Niet actueel


‘Een land kan er lang over doen om dat niet meer te zijn, in België blijft de grond onder de voeten splijten. Het dundoek was nooit zo dun, de driekleur hangt met winkelhaken en ogen aan elkaar.’ Een recent betoog? Neen. Ik lees dit in een ingebonden jaargang van De Tijd, uit 1983. Johan Anthierens belichtte destijds de Voerencrisis. Nu het er alle schijn van heeft dat België het eigen wereldrecord van 581 dagen zonder federale regering op haar gemakje gaat verbeteren lijkt het wel een actuele opmerking. Geen paniek overigens. Alles gaat zijn gangetje, en waar mogelijk schept men gewoon vreugd’ in ’t leven….