dinsdag 20 augustus 2019

Wereldwijd leesbaar


De avonturen van Kuifje en Bobbie zijn wereldwijd leesbaar, vermits ze in alle belangrijke talen werden uitgegeven. Ik heb ook edities in het Antwerps en Tilburgs. Zag nu dat de avonturen van Kuifje en Bobbie, eh de tintini et miluli, zelfs verkrijgbaar zijn in het Latijn! de sigari pharaonis bijvoorbeeld….