dinsdag 22 oktober 2019

Stem uit het verleden


Tegenwoordig zijn we er aan gewend om beeld en geluid ter beschikking te hebben van zowat alles en iedereen. Dat is niet altijd zo geweest. We kennen allemaal Julius Caesar, Karel de Grote en Napoleon Bonaparte maar we hebben hen nooit gehóórd. Vorst Otto von Bismarck is nog zo’n grote naam uit de geschiedenisboeken. Welnu, van hém bestaat een geluidsopname. Die is lang kwijt geweest maar terug opgedoken. De opname werd 7 oktober 1889 in Bismarcks slot Friederichsruh gemaakt, op een Edison Phonograph met wasrol: https://www.youtube.com/watch?v=czko31-6O8I