woensdag 26 februari 2020

Grom podeby, razdavajsja


‘Lees je Russische boeken die tussen 1790 en 1830 spelen, dan stuit je van tijd tot tijd op zinnen als: ‘In zijn latere jaren dronk hij veel. Hij liep dan in zijn kamer op en neer en neuriede Donder der overwinning, weerklink! (Grom pobedy, razdavajsja!).’ Steeds weer stuit ik op zo’n zin, maar nooit heb ik die melodie gehoord. Door vlijtige zelfstudie ben ik er achter gekomen, dat het hier een polonaise betreft die voor het eerst is uitgevoerd op 28 april 1791 in Petersburg. Maar wat heb ik daaraan? Ik wil die polonaise horen!’ Wat zou Karel van het Reve (uit wiens De heuvels van Mantsjoerije ik hier citeer) blij zijn geweest met de mogelijkheden van het wereldwijde web, YouTube meer bepaald: