zaterdag 8 augustus 2020

Begin

Je staat er eigenlijk nooit zo bij stil, maar ook múren beginnen natuurlijk gewoon ergens. Al vraag je je bij dit exemplaar wel af waar het toe dient. Mochten ze destijds in Berlijn van dit principe uitgegaan zijn dan zou het contact tussen oost en west vast hartelijker zijn geweest….