donderdag 17 september 2020

Weer iets geleerd


Ook op deze feestdag van de Heilige Lambertus van Maastricht en van de Heilige Hildegard van Bingen weer iets opgestoken. Niet overal in Europa wordt 13 als het ongeluksgetal ervaren. In Italië is dat niet 13 maar 17. ’s Lands wijs, ’s lands eer.