donderdag 26 november 2020

Nader onderzoek vereist


Het oudste luchtvaartmonument in België werd, zo leerde ik van kenner Leo Spiessens beatae memoriae, geplaatst aan het Steen in Antwerpen maar bijna niemand die het weet. Op 1 februari 1902 verongelukte Hauptmann Hans Bartsch von Sigsfeld met zijn ballon Berson in Antwerpen. In treuer Berufserfullung fand hier am 1 februar 1902 seinen Tod Hans Bartsch von Sigsfeld Hauptmann im Luchtschifferbataillon Berlin. luidt de inscriptie op de gedenksteen, die niet alleen vrijwel vergeten is maar klaarblijkelijk zelfs verdwenen nu het Steen wordt verbouwd. Want ik kan hem niet meer vinden. Zou hij als ‘puin’ weggegooid zijn? Ergens opgeslagen? Elders aangebracht? Dit vergt nader onderzoek.

http://www.hangarflying.eu/nl/content/ballonongeval-de-borgerweert