donderdag 10 december 2020

Doen ze dat nog?


Een van de geluiden die onmiskenbaar hoorden bij de voorjaarsschoonmaak was dat van het mattenkloppen. Zouden er in onze contreien anno 2020 nog mensen aan voorjaarsschoonmaak doen? Zouden er nog mattenkloppen?