zaterdag 10 april 2021

500 jaar geleden


Vandaag exact 500 jaar geleden, het was op die 10de april een woensdag, bezocht de grote Albrecht Dürer – die daarvoor Antwerpen reeds aandeed – het Lam Gods in Gent. Frans De Noter vereeuwigde later dat bezoek. Zijn schilderij wordt bewaard in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

https://www.kerknet.be/bisdom-gent/persbericht/500-jaar-geleden-groot-bezoek-voor-het-lam-gods