vrijdag 11 juni 2021

Dreiging voor de flamingo's?Sinds enige jaren weet de vos uitstekend de weg te vinden in de stad. Er is voedsel in overvloed te vinden. Toen mijn kameraad Leo Spiessens zaliger nagedachtenis eens opstond en zijn tuin in keek zag hij daarin een prachtige vos zitten soezen. Akkoord: de foto die hij in allerijl wist te maken is een beetje bewogen, maar het bewijs hád hij. De vos rukt, kortom, op. Nu is er echter een probleem: de Zoo heeft namelijk ontdekt dat er des nachts regelmatig een vos de dierentuin binnen weet te dringen. Er vielen al eenden en ganzen ten prooi aan die stadse Reintje. Momenteel is men zich er dan ook aan het bezinnen hoe voorkomen kan worden dat de vos de flamingo’s bedreigt.