zaterdag 7 augustus 2021

Gekapt


Pas wanneer ik gasten uit het oude vaderland heb valt het me goed op hoezeer ik gewend ben geraakt aan het taalgebruik hier. Want al zien het Nederlands en het Vlaams er min of meer identiek uit, er zijn wel degelijk verschillen. “Wat bedoelt ze daarmee?” vroeg een vriend me die een mevrouw “Honderdvijftig gekapt” hoorde bestellen. In Nederland zou ze “Anderhalf ons gehakt” vragen….