zondag 29 augustus 2021

Oude ledenlijst VVL
Al bladerend in de editie 1940 van Het boek in Vlaanderen kom ik de Lijst van de leden van de eerbiedwaardige Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (de VVL werd officieel opgericht in 1907) tegen, die de facto ook een adreslijst is. Literair-historisch geïnteresseerden die eens willen nagaan waar Ernest Claes in 1939 woonde in Ukkel kunnen dat eens nazoeken met Google Maps. Of waar André Demedts woonde in Waregem, Karel Jonckheere in Oostende, Lambrecht Swerts in Hasselt of Dirk Vansina in Antwerpen.

www.alleledenvandevvl.blogspot.be