zaterdag 25 september 2021

Een goede zaakOnze Lieve Vrouw waakt al eeuwenlang over de stad Antwerpen. Die neemt nu maatregelen om het erfgoed dat aan haar is opgedragen te beschermen. Alleen al binnen de Leien zijn er zo’n honderdvijftig Mariabeelden. De meeste daarvan verkeren in uitstekende staat. Per jaar worden er door de stad onder begeleiding van de vzw Kruis en Beeld namelijk vijf volledig gerestaureerd. Nu wil de stad ook paaltjes of straatmeubilair gaan plaatsen bij Mariabeelden die door hun plaatsing risico lopen op aanrijdingen. Met paaltjes of straatmeubilair kan dat voorkomen worden. Een goede zaak!