donderdag 23 september 2021

Stalins


Neen, dit straatje is niet naar de Sovjetdictator genoemd. Het is geen genitief-s maar de laatste letter van de familienaam van een glazenier: Auguste Stalins (1839-1906). Die vervaardigde onder meer glasramen voor de nabij het straatje dat naar hem werd genoemd gelegen Sint-Fredeganduskerk in Deurne.