woensdag 17 november 2021

Dat klopt niet!


Sinterklaas is jarig, ’k zet mijn schoe-oen vast klaar. ’k Hoop dat hij hem vol doet met…ja wist ik ’t maar
. Zo vangt dan een van de bekendere Sinterklaasliedjes weliswaar aan, maar ik ontdek nu dat hij op 6 december helemaal niet jarig is gewéést. Sint-Nicolaas is in Myra in 335 (of 337, daar zijn de geleerden het niet over eens) op 6 december gestórven!