woensdag 19 januari 2022

Snelle verbindingen


In die editie van het Provinciael Antwerps Nieuwsblad van 19 mei 1840 toont de redactie zich overigens onder de indruk van de snelheid waarmee men zich per trein kon verplaatsen: Sedert den 1.n mey, begin van het zomertydstip, ryd men op  den yzeren weg buytengewoon snel. De reys van Ans naer Antwerpen geschied regelmaetig in min dan dry ueren, de géene van Oostende naer hier in dry ueren en een kwartier, en die van hier naer Brussel in 65 of 70 minueten.