donderdag 11 augustus 2022

Een unieke hoofdstad


Berlijn is de enige hoofdstad ter wereld met een gemiddeld inkomen dat lager is dan het landelijk gemiddelde. Tot zover dit Gemengd Bericht.